Corona virus en huisdieren

In verband met de wereldwijde uitbraak van het COVID-19 virus zullen er veel vragen bij u opkomen. Zo ook mogelijk vragen specifiek met betrekking tot onze huisdieren. Op de vraag of onze huisdieren besmet kunnen raken dan wel het COVID-19 virus aan mensen kunnen overdragen is geen enkel bewijs gevonden. Duizenden monsters van huisdieren zijn inmiddels getest en er zijn geen positieve uitslagen gevonden voor het COVID-19 in deze dieren. Virologen en (inter)nationale organisaties op het gebied van gezondheidszorg zijn het erover eens dat het virus van mens tot mens overgedragen wordt.

Een bericht over een positief geteste hond uit China kan verwarring scheppen. Echter was de eigenaar besmet met het virus en had de hond zelf geen ziekteverschijnselen en is het zeer de vraag of het dier wel echt besmet is. Ook intensief contact met de besmette eigenaar kan de oorzaak zijn geweest voor de aanwezigheid van het virus in de neus van deze hond.

Wel wordt geadviseerd als u zelf besmet bent met COVID-19 om zoveel als mogelijk contact met uw huisdier te vermijden en goede hygiëne in acht te nemen zoals het vooraf en na contact met uw dier de handen goed te wassen. Het liefst de zorg aan een ander over te laten indien mogelijk.

Als uw huisdier ziekte ontwikkelt met name van de luchtwegen EN in contact is geweest met een besmet persoon met COVID-19 informeer ons daar wel over. Echter wordt ook dan aanbevolen indien testen bij uw huisdier wenselijk is om op de meer gangbare pathogenen van de luchtwegen te onderzoeken.